Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1915
Title: Xử lý dữ liệu không cân bằng trong bài toán dự đoán lỗi phần mềm
Authors: Lê, Song Toàn
Keywords: Xử lý dữ liệu không cân bằng
bài toán dự đoán lỗi phần mềm
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2020-01; 64 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1915
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.