Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1921
Title: Nghiên cứu động cơ sự dụng dịch vụ siêu thị ảo của người tiêu dùng tại Việt Nam: Ứng dụng phương pháp lý thuyết chuỗi phương tiện - đích
Authors: Nguyễn, Thanh Hoài
Keywords: Nghiên cứu động cơ sử dụng dịch vụ siêu thị ảo
người tiêu dùng tại Việt Nam, phương pháp lý thuyết chuỗi - đích
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2020-13; 80 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1921
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.