Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1922
Title: Phát triển thanh đo đo lường động cơ gắn kết của sinh viên với trường đại học công lập
Authors: Ngô, Hải Quỳnh
Keywords: Phát triển thanh đo đo lường động cơ gắn kết
trường đại học công lập
Issue Date: 2021
Publisher: Trường đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2020-10; 104 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/1922
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.