Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2060
Title: Thiết kế, xây dựng phim ngắn " Câu trả lời" của công ty TNHH Aviral cinema
Authors: Võ, Thành Thiên
Trương, Quang Cương
Keywords: Thiết kế
Xây dựng
Công ty
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng: Ngành Truyền thông đa phương tiện; Khóa 2019-2022
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2060
Appears in Collections:CĐ-Truyền thông đa phương tiện

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.