Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2061
Title: Thiết kế, xây dựng phim hoạt hình 2D " Nhật hạ " của moon animation studio
Authors: Phan, Đăng Thiếu Hiệp
Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Thiết kế
Xây dựng phim
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng: Ngành Truyền thông đa phương tiện; Khóa 2019-2022
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2061
Appears in Collections:CĐ-Truyền thông đa phương tiện

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.