Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/213
Title: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Other Titles: DEVELOPMENT OF RETAIL BANKING SERVICES BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY
Authors: Võ, Thị Phương
Keywords: ngân hàng
ngân hàng điện tử
dịch vụ ngân hàng bán lẻ
công nghệ
công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Abstract: Trong quá trình gia nhập WTO, để nâng cao năng lực hoạt động và năng lực cạnh tranh, các ngân hàng thương mại phải đảm bảo 5 yếu tố: (1) Vốn tự có; (2) Công nghệ thông tin; (3) Phát triển dịch vụ; (4) Quản trị hoạt động; (5) Chiến lược phát triển. Trong đó, yếu tố công nghệ tiên tiến và phát triển dịch vụ là hai yếu tố quan trọng góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng bán lẻ được xem là xu hướng chung của nhiều ngân hàng trong khu vực cũng như trên thế giới. Bài viết nhằm tổng hợp lý thuyết về dịch vụ ngân hàng bán lẻ, vai trò của công nghệ thông tin trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và đưa ra gợi ý nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/213
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.