Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2181
Title: Nghiên cứu và xây dựng giải pháp hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán sơ bộ lâm sàng sử dụng trí tuệ nhân tạo
Other Titles: Research and Build Solutions to Support Doctors in Privacy Diagnostics using Artificial Intelligence
Authors: Phạm, Vũ Thu Nguyệt
Nguyễn, Quang Chung
Hồ, Thanh Phong
Nguyễn, Văn Tô Thành
Nguyễn, Quang Vũ
Keywords: Healthcare
AI
Machine Learning
Deep Learning
LSTM
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Abstract: Sự phát triển của AI đáng chú ý nhất là trong lĩnh vực y học, nơi chính phủ đang mạnh tay đầu tư vào công nghệ chuyển đổi kỹ thuật số cho ngành chăm sóc sức khỏe. Vấn đề cấp bách hiện nay là chẩn đoán bệnh tật trong bối cảnh dữ liệu bệnh tật ngày càng mở rộng và sự xuất hiện của nhiều bệnh mới khiến cho việc chẩn đoán ngày càng khó khăn hơn. Hơn nữa, việc có một lượng lớn dữ liệu y tế có thể khiến các bác sĩ lâm sàng phải đợi lâu hơn để chẩn đoán. Do đó, việc sử dụng công nghệ AI để tăng cường xử lý thông tin sức khỏe thông qua việc thu thập, lưu trữ và truy xuất hiệu quả là rất quan trọng (đúng thời gian và địa điểm).
Description: Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2021-2021; từ trang 2-10.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2181
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2021-2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.