Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2182
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Quỳnh Nhật Phương-
dc.contributor.authorBùi, Xuân Thiện-
dc.contributor.otherNguyễn, Sĩ Thìn-
dc.date.accessioned2022-06-22T08:12:51Z-
dc.date.available2022-06-22T08:12:51Z-
dc.date.issued2022-06-
dc.identifier.urihttp://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2182-
dc.descriptionKỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2021-2021; từ trang 11-18.vi_VN
dc.description.abstractViệc nghiên cứu trong khai phá nội dung các bình luận văn bản nhằm quan sát phản ứng người dùng để có những điều chỉnh, cải tiến trong các tổ chức đang được chú trọng nghiên cứu. Trong bài báo này, nhóm tác giả đã phát triển. Sử dụng bộ dữ liệu câu bình luận Tiếng Việt từ mạng xã hội do nhóm nghiên cứu tự thu thập cùng với giải pháp tiền xử lý, chuẩn hóa, gán nhãn. Kết quả thực nghiệm đạt cho thấy phương pháp đề xuất đạt được độ chính xác 98,52%. Từ kết quả thực nghiệm này, việc phát triển sâu hơn về nghiên cứu bài toán phân tích cảm xúc câu tiếng Việt là hoàn toàn khả thi và có thể áp dụng được trong thực tếnhóm tác giả có thể. Qua đó nhằm phục vụ việc kiểm tra mức độ tiêu cực hay tích cực cho các bình luận trên mạng xã hội.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hànvi_VN
dc.subjectMachine Learningvi_VN
dc.subjectDeep Learningvi_VN
dc.subjectLSTMvi_VN
dc.subjectSentiment Analysisvi_VN
dc.titleNghiên cứu và xây dựng ứng dụng nhận diện cảm xúc của các bình luận trên mạng xã hộivi_VN
dc.title.alternativeResearch and Build Apps to Receive Exposure Warnings of Types of Comments on Social Networksvi_VN
dc.typeWorking Papervi_VN
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2021-2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.