Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2184
Title: Nghiên cứu mô hình nông nghiệp công nghệ cao hỗ trợ nông trại trồng măng cụt
Other Titles: A Research on High-Tech Agricultural Model for Mangosteen Farms
Authors: Bùi, Xuân Thiện
Nguyễn, Đặng Khuê Văn
Trần, Thanh Hoàng
Nguyễn, Hà Huy Cường
Keywords: Trí tuệ nhân tạo
phát hiện đối tượng
Thời kỳ chín
Học máy
Học sâu
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Abstract: Trước xu hướng công nghiệp hóa và tự động hóa trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, hiện nay các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đang đưa nền nông nghiệp bước vào kỉ nguyên 4.0, hay còn gọi là nền nông nghiệp thông minh, mà ở đó công nghệ cao đang được ứng dụng một cách mạnh mẽ. Trong đó, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật để phân tích, nhận dạng, bảo quản và chế biến trái cây nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cho nông sản Việt là xu hướng nghiên cứu rất mới, có tác động trực tiếp đến hoạt động nông nghiệp công nghệ cao. Nhận thấy được những lợi thế trên, nhóm tác giả quyết định nghiên cứu và phát triển dự án “Ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao hỗ trợ nông trại trồng măng cụt”, với mục đích phục vụ cho người dân sản xuất nông nghiệp nói chung và ngành nông nghiệp trồng măng cụt nói riêng. Đề tài của chúng tôi phát triển nhằm kết nối người dân với máy móc hiện đại, giúp người dân có thể theo dõi và quan sát quá trình phát triển của trái măng cụt.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2021-2021; từ trang 24-31.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2184
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2021-2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.