Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2185
Title: Chương trình mô phỏng Quadcopter giám sát thông minh
Other Titles: Smart Monitoring Quadcopter Simulation Program
Authors: Nguyễn, Văn Tô Thành
Nguyễn, Văn An
Nguyễn, Quang Chung
Phạm, Vũ Thu Nguyệt
Hồ, Thanh Phong
Trần, Thị Trà Vinh
Keywords: Matlab
Gazebo
Simulation
Quadcopter
Robotics
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Abstract: Đối mặt với những khó khăn của đại dịch COVID-19, cộng thêm việc giám sát bằng camera không quá linh hoạt khi camera vẫn có những góc khuất khiến việc giám sát chưa bao quát được toàn bộ khu vực đòi hỏi các nhà chức trách và doanh nghiệp cùng hợp tác với nhau và giải quyết. Bài báo này đề xuất giải pháp tiếp cận hoàn toàn mới đối với hệ thống giám sát bằng cách mô phỏng thuật toán chuyển động cho quadcopter, doanh nghiệp và các nhà chức trách có thể dựa trên chương trình mô phỏng này để phát triển hệ thống giám sát mới, giúp cho công tác quản lý, cứu nạn cứu hộ hay giám sát người dân đeo khẩu trang trong khu vực được toàn diện, bao quát hơn.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Sinh viên năm học 2021-2021; từ trang 32-38.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2185
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2021-2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.