Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2211
Title: Thanh toán điện tử tại Việt Nam: Thực trạng và một số giải pháp
Other Titles: E-payment in Vietnam: Status and Solution
Authors: Trần, Phạm Huyền Trang
Nguyễn, Ngọc Huyền Trân
Keywords: thanh toán điện tử
thương mại điện tử
Issue Date: Dec-2021
Publisher: Nhà xuất bản Lao động
Abstract: Thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam trong những năm gần đây có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong đó nước ta là một trong những nước có mức tăng trưởng về thanh toán điện tử cao nhất thế giới, khoảng 35% mỗi năm. Tuy nhiên việc phát triển hình thức thanh toán trực tuyến chưa thực sự theo kịp với tốc độ phát triển c;a thương mại điện tử. Bài viết nhằm phân tích thực trạng thanh toán điện tử tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả gợi ý một số giải pháp phù hợp nhằm phát triển hình thức thanh toán này trong thời gian tới.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: Xu hướng chuyển dịch thương mại và chuỗi giá trị xanh; trang: 952-964.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2211
ISBN: 978-604-360-176-3
Appears in Collections:NĂM 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.