Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2213
Title: Mô hình đô thị thông minh tại Đà Nẵng: thực trạng và một số kiến nghị
Authors: Trần, Phạm Huyền Trang
Keywords: Đô thị thông minh
quy hoạch
liên kết
Đà Nẵng
Issue Date: Nov-2021
Publisher: Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ
Abstract: Mô hình đô thị thông minh là một xu hướng mới và ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới và đã thu được nhiều thành tựu đáng kể, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Tại Việt Nam, Đảng và Chính phủ cũng đã nhận thức được điều này. Thủ tướng Chính phủ đã đưa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm vào trong mọi văn bản về đường lối, chính sách, chiến lược chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh của Việt Nam. Dựa trên chủ trương xây dựng các đô thị thông minh của chính phủ, nhiều địa phương ở Việt Nam đã bắt tay vào xây dựng và phê duyệt các đề án, định hướng phát triển đô thị thông minh và Đà Nẵng là một trong số đó. Bài viết này nhằm phân tích thực trạng phát triển đô thị thông minh tại Đà Nẵng và đưa ra một số kiến nghị phù hợp.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Phát triển đô thị ở miền Trung: Những vấn đề lý luận và thực tiễn; trang 353-360.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2213
Appears in Collections:NĂM 2021

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.