Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2229
Title: Xây dựng website thương mại điện tử cho hợp tác xã nông nghiệp
Authors: Trịnh, Thị Ngọc Linh
Hồ, Thị Thu
Keywords: Xây dựng
Website
Thương mại điện tử
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng: Công nghệ thông tin ( UDPM); Khóa 2019-2022
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2229
Appears in Collections:CĐ-Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.