Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2235
Title: Sử dụng FRAMEWORK LARAVEL xây dựng website bán hàng thời trang
Authors: Nguyễn, Văn Lợi
Mai, Văn Khải
Keywords: Xây dựng
Website
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng: Công nghệ thông tin ( UDPM); Khóa 2019-2022
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2235
Appears in Collections:CĐ-Lập trình máy tính

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.