Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2276
Title: Giải pháp hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing tích hợp cho công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitours chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Vũ, Thị Quỳnh Anh
Y'Đơn, Niê
Keywords: Giải pháp hoàn thiện
Hoạt động truyền thông
Công ty cổ phần
Đà Nẵng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đồ án Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng: Ngành Marketing Du Lịch; Khóa 2019-2022
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2276
Appears in Collections:CĐ-Marketing Du lịch

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.