Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2287
Title: Bàn về Mô hình Đại học số cho các trường Đại học ở Việt Nam: Thực tế triển khai tại Trường Đại học CNTT-TT Việt – Hàn
Authors: Trần, Thế Sơn
Huỳnh, Công Pháp
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Giáo dục đại học
Đại học số
Chuyển đổi số
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà Xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Các trường đại học Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn về tự chủ, cạnh tranh và hội nhập sâu rộng với giáo dục đại học thế giới. Với nguồn lực và tài nguyên hạn chế và thậm chí là bị chia sẽ bởi sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cơ sở giáo dục đại học, kể cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học Việt Nam cần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số hướng đến một mô hình đại học số nhằm khai thác tối đa nguồn lực hiện có để đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngày càng tăng của xã hội cả về số lượng lẫn chất lượng. Việc này tuy được cho là cần thiết, nhưng chưa có tiền lệ, chưa có một mô hình đại học số chuẩn dành cho các trường đại học trong cả nước, thậm chí là trên thế giới. Vì vậy, các trường đại học Việt Nam có thể nói là đang vừa làm vừa nghiên cứu để hoàn thiện mô hình. Bài báo này tập trung bàn về vấn đề này và đề xuất một mô hình kiến trúc đại học số cho các trường đại học của Việt Nam. Theo đó, mô hình chuyển đổi số này dựa vào ba trụ cột: quản trị số - dịch vụ số - cộng đồng số, được kiểm chứng qua thực tiễn triển khai tại Trường ĐH CNTT-TT Việt - Hàn cho thấy tính hiệu quả trong công tác quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và sự hài long của sinh viên.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Chuyển đổi số và Đô thị thông minh; từ trang 611-622.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2287
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:CITA 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.