Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2313
Title: Giải pháp áp dụng mô hình phân lớp trong lập kế hoạch chuyển động cho xe tự hành
Authors: Quách, Hải Thọ
Huỳnh, Công Pháp
Phạm, Anh Phương
Keywords: Xe tự hành
Lập kế hoạch
Lập kế hoạch chuyển động
Cây ngẫu nhiên RRT
Hệ thống giao thông thông minh
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Lập kế hoạch chuyển động luôn là một vấn đề cốt lõi và khó khăn, đặc biệt là quá trình lập kế hoạch chuyển động trong môi trường phức tạp. Với các yếu tố ràng buộc về động lực học của xe, quỹ đạo chuyển động phải đạt được yêu cầu về độ trơn, mịn và yếu tố thời gian thực của quá trình xử lý. Trong nghiên cứu này, để giải quyết vấn đề lập kế hoạch chuyển động cho xe tự hành, chúng tôi sẽ trình bày giải pháp áp dụng mô hình phân lớp, trong đó lớp thứ 1 sẽ thiết lập đường đi tổng quát bằng cách áp dụng thuật toán cây ngẫu nhiên RRT cải tiến với các ràng buộc về hệ thống lái và các ràng buộc non-holonomic của xe, lớp thứ 2 sẽ xây dựng đường đi cục bộ với mục đích tạo ra các quỹ đạo vượt chướng ngại vật, quỹ đạo này được tạo ra bằng cách sử dụng thuật toán quy hoạch đa thức. Sự kết hợp của 2 lớp này sẽ làm cho quá trình điều hướng chuyển động của xe tự hành được an toàn và chính xác hơn. Kết quả mô phỏng được thực hiện trong môi trường Matlab, để kiểm chứng tính đúng đắn và khả năng ứng dụng trong thực tế của giải pháp đề xuất cho quá trình lập kế hoạch chuyển động của xe tự hành.
Description: Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 11 (CITA-2022); Chủ đề: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; từ trang 61-71.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2313
ISSN: 978-604-84-6711-1
Appears in Collections:CITA 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.