Bản tin VKU : [1] Trang chủ đơn vị Xem thống kê

Logo
Nhằm tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về chất lượng giáo dục đào tạo, những sự kiện nổi và hoạt động của nhà trường định kỳ mỗi quý trong năm góp phần nâng cao vị trí, vai trò và uy tín, chất lượng của học hiệu VKU với tinh thần triết lý giáo dục Nhân bản - Phụng sự - Khai phóng. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu và ra mắt BẢN TIN - NEWSLETTER (No.1-2022 - Số đầu tiên - 01/10/2022).

Duyệt

Các bộ sưu tập thuộc đơn vị này

Duyệt theo

Chủ đề
Năm xuất bản
Có tập tin