Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2657
Title: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống lưu trữ, chia sẻ hồ sơ y tế điện tử dựa trên Blockchain và các công nghệ mật mã tiêu biểu
Authors: Nguyễn, Quang Vũ
Hồ, Thanh Phong
Phạm, Vũ Thu Nguyệt
Nguyễn, Văn Tô Thành
Nguyễn, Quang Chung
Keywords: EHRs
Blockchain
chăm sóc sức khoẻ
thông tin y tế
bảo mật
mã hoá
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Series/Report no.: NCKHSV;
Abstract: Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHRs) đã chuyển đổi đáng kể lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo, lưu trữ và trao đổi thông tin sức khỏe theo cách số hóa. Những hồ sơ này trao quyền cho các cá nhân tham gia tích cực vào việc quản lý dữ liệu sức khỏe suốt đời của họ, đồng thời hợp lý hóa các quy trình chẩn đoán và điều trị cho các chuyên gia y tế. Tuy nhiên, thiết kế phổ biến của các hệ thống EHR tập trung thể hiện các lỗ hổng bảo mật và xâm phạm quyền riêng tư của bệnh nhân. Nghiên cứu này nêu bật những hạn chế của các hệ thống EHR tập trung phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn của các cuộc tấn công nội bộ và tiết lộ dữ liệu trái phép. Để giảm thiểu những lo ngại này, các học giả đã khám phá việc sử dụng công nghệ blockchain, cung cấp đặc tính phi tập trung, có thể kiểm chứng và chống giả mạo. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện tại chủ yếu tập trung vào các mạng public blockchain, do đó ảnh hưởng đến tính bảo mật của thông tin cá nhân bệnh nhân. Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích giải quyết vấn đề trên bằng cách đề xuất một giải pháp sáng tạo kết hợp các ưu điểm của công nghệ blockchain với sự nhấn mạnh vào quyền riêng tư của bệnh nhân. Hệ thống được đề xuất tận dụng tính phân cấp và tính minh bạch do blockchain cung cấp trong khi vẫn đảm bảo quyền truy cập hạn chế vào dữ liệu y tế nhạy cảm. Bằng cách kết hợp các mạng permissoned blockchain, hệ thống chỉ cho phép các thực thể được ủy quyền, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân, truy cập và xem thông tin y tế cụ thể.
Description: Kỷ yếu Nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm học 2022-2023; trang 21-28.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2657
Appears in Collections:SV NCKH Năm học 2022-2023

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.