Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2689
Title: Tổng quan về các dạng mới của tập hữu ích cao
Authors: Nông, Thị Hoa
Nguyễn, Đức Hiển
Nguyễn, Thị Duyên
Keywords: tập hữu ích cao
các dạng mới của tập hữu ích cao
tập mục
giao dịch
khai thác dữ liệu
Issue Date: Jun-2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Series/Report no.: CITA;
Abstract: Khai thác tập hữu ích cao tìm ra tập mặt hàng thường được bán cùng nhau và có lãi lớn hơn một ngưỡng cho trước. Các thuật toán khai thác tập hữu ích cao truyền thống chưa xem xét đến thời gian của dữ liệu, các phép đo về sự tương quan, danh mục của các mặt hàng. Vì vậy, các nghiên cứu mới nhất đã xem xét đến các yếu tố tần số và độ tin cậy của tập mục, thời điểm xảy ra giao dịch, sự thay đổi về lãi của các mặt hàng theo thời gian, thời điểm đặc biệt làm cho một số mặt hàng bán chạy hơn, và tìm ra các danh mục hàng có lãi cao. Trong bài báo này, chúng tôi tổng hợp một cách khoa học và có hệ thống các kiến thức về các dạng mới của tập hữu ích cao. Với mỗi dạng mới của tập hữu ích cao, các định nghĩa, các thước đo, cấu trúc lưu trữ và ý tưởng của thuật toán khai thác được trình bày. Các thực nghiệm được làm trên các tập dữ liệu chuẩn để đưa ra các gợi ý trong việc chọn thuật toán phù hợp với nhu cầu của người dùng và phù hợp với tập dữ liệu cần phân tích.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực - Lần thứ 12 (CITA 2023); trang 132-144.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/2689
ISBN: 978-604-80-8083-9
Appears in Collections:CITA 2023 (National)

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.