Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/292
Title: KỸ THUẬT NHẬN DẠNG GIỌNG NÓI SỬ DỤNG MÔ HÌNH MARKOV ẨN
Other Titles: SPEECH’S REGCONITION USING MARKOV’S MODEL
Authors: Nguyễn, Thế Xuân Long
Mai, Lam
Dương, Quốc Hoàng Tú
Keywords: nhận dạng giọng nói
nhận dạng tiếng Việt
cải thiện chất lượng nhận dạng giọng nói
mô hình Markov ẩn
phương pháp nhận dạng giọng nói
Issue Date: 2014
Abstract: Bài toán nhận dạng giọng nói đã và đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và có nhiều phương pháp được đề xuất để giải quyết bài toán này. Tuy nhiên cho đến nay kết quả mang lại vẫn chưa làm hài lòng các nhà nghiên cứu do tính chất phức tạp và không cố định của đối tượng nhận dạng là tiếng nói con người. Đặc biệt với tiếng Việt thì kết quả còn nhiều hạn chế. Bài báo trình bày một hướng nhận dạng tiếng nói tiếng Việt dựa trên cơ sở của phương pháp nhận dạng mẫu dựa theo mô hình Markov ẩn (HMM)
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/292
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.