Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3218
Title: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh
Authors: Trần, Phạm Huyền Trang
Keywords: kỹ năng mềm
sinh viên
quản trị kinh doanh
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Đại học Kinh tế Quốc dân
Abstract: Trong những năm gần đây, cụm từ "kỹ năng mềm" đã được nhắc đến nhiều hơn trong môi trường đại học, nhưng không phải trường đại học nào cũng có những chính sách đào tạo đặc biệt về kỹ năng mềm cho sinh viên. Đối với sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ năng mềm là hành trang giúp thích nghi với sự biến hóa không ngừng của xã hội. Những kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, ... sẽ có ảnh hưởng đến sự "thành - bại" trong công việc của một nhà quản trị sau này. Đặc biệt, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra một hướng tiếp cận mới nhất là trong cách đào tạo kỹ năng này cho sinh viên. Bài viết này với mục đích ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản lý và hỗ trợ người học trong bối cảnh chuyển đổi số; trang 268-273.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3218
ISBN: 978-604-330-514-2
Appears in Collections:NĂM 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.