Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3219
Title: Năng lực truyền thông trên internet của các công ty du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Other Titles: Internet communication capacity of travel companies in Khanh Hoa province
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Keywords: Truyền thông trên internet
công ty du lịch
Khánh Hòa
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Đại học Thái Nguyên
Abstract: Du lịch là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống kinh tế xã hội và đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia, là một thói quen trong nếp sống sinh hoạt trong xã hội hiện đại. Du lịch có sự ảnh hưởng rất rõ nét tới sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Hiệu quả hoạt động du lịch của một địa phương được thể hiện thông qua hiệu quả hoạt động của các công ty du lịch trên địa bàn. Ở bài viết này, tác giả đưa ra các đánh giá về hoạt động truyền thông trên internet của các công ty du lịch ở Tỉnh Khánh Hòa, thông qua đó phần nào có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của du lịch Tỉnh.
Description: Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới và Phát triển Du lịch sau đại dịch COVID-19; trang 724-738
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3219
Appears in Collections:NĂM 2022

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.