Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3291
Title: Phóng sự "Đà Nẵng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số"
Authors: Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng
Keywords: DanangTV
Đà Nẵng
nguồn nhân lực
công nghệ số
Issue Date: Aug-2023
Publisher: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DanangTV)
Description: Phóng sự được phát trên Bản tin Chào buổi sáng, lúc 6h00, ngày 21/08/2023.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3291
Appears in Collections:Video tư liệu truyền hình

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.