Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3292
Title: Tin Hội thảo Khoa học quốc tế về Công nghệ truyền thông tiên tiến - ATC 2023
Authors: Thời sự VTV8
Keywords: ATC 2023
VTV8
Issue Date: 19-Oct-2023
Publisher: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng
Description: Tin Hội thảo Khoa học quốc tế về Công nghệ truyền thông tiên tiến - ATC 2023 được phát sóng trên kênh thời sự VTV8 tại phút 08:15
URI: https://vtv.vn/video/thoi-su-18h-vtv8-19-10-2023-645913.htm
http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3292
Appears in Collections:Video tư liệu truyền hình

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.