Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3295
Title: Tin Chương trình trao đổi học thuật giữa VKU-KMUTNB
Authors: Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng
Keywords: VKU
KMUTNB
trao đổi học thuật
DanangTV
Issue Date: Aug-2023
Publisher: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DanangTV)
Description: Tin Chương trình trao đổi học thuật giữa VKU-KMUTNB tại Bản tin Chào ngày mới của DaNang TV phát vào lúc 06h00 ngày 24/08/2023 tại phút 15:31
URI: http://www.drt.danang.vn/chuong_trinh-185-chao_ngay_moi
http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3295
Appears in Collections:Video tư liệu truyền hình

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.