Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3296
Title: Hoạt động Khởi nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng
Authors: Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng
Keywords: Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
DanangTV
VKU
Issue Date: Apr-2023
Publisher: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DanangTV)
Description: Phóng sự Hoạt động Khởi nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3296
Appears in Collections:Video tư liệu truyền hình

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.