Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3310
Title: Nghiên cứu ứng dụng yếu tố đường nét trong nghệ thuật vào chuyên ngành Thiết kế mĩ thuật số tại trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Authors: Nguyễn, Trọng Công Thành
Trần, Thị Thúy Ngọc
Keywords: Yếu tố đường nét
Nghệ thuật
Thiết kế mĩ thuật số
Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2022-05; 63 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3310
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.