Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3311
Title: Xây dựng mô hình phát hiện người đeo khẩu trang trong phòng chống dịch Covid-19 dùng kỹ thuật Deep Learning
Authors: Phạm, Nguyễn Minh Nhựt
Keywords: Mô hình phát hiện người đeo khẩu trang
Phòng chống
Dịch Covid-19
Kỹ thuật Deep Learning
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Description: Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở; Mã số: ĐHVH-2022-04, 41 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3311
Appears in Collections:Cấp Trường

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.