Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3446
Title: Thiết kế xây dựng đoạn mv Motion Graphic" Văn hóa Việt Nam" của hãng phim Riceee Production
Authors: Võ, Thành Thiên
Huỳnh, Văn Long
Keywords: Thiết kế
Việt Nam
Riceee Production
Issue Date: Jan-2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn
Series/Report no.: KLTN;K1202A
Description: Đồ án Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng: Ngành Truyền thông đa phương tiện; Khóa 2017-2020
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3446
Appears in Collections:CĐ-Truyền thông đa phương tiện

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.