Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3447
Title: Thiết kế, xây dựng video" Quảng cáo trà giảm cân Tam Diệp thế hệ 2" của Công ty cổ phần sản xuất trà Hùng Phát.
Authors: Lê, Thị Thanh Vân
Phạm, Thị Kim Nhã
Keywords: Thiết kế
Quảng cáo
Trà giảm cân
Hùng phát
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn
Series/Report no.: KLTN;CCTD16A008
Description: Đồ án Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng: Ngành Truyền thông đa phương tiện; Khóa 2016-2029
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3447
Appears in Collections:CĐ-Truyền thông đa phương tiện

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.