Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3511
Title: Phóng sự: Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo Thiết kế vi mạch và Trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng - Kỳ vọng về hướng đi mới, thành công mới
Authors: Thành phố Đà Nẵng
Keywords: Thiết kế vi mạch
Trí tuệ nhân tạo
Đà Nẵng
Issue Date: Jan-2024
Publisher: UBND Thành phố Đà Nẵng
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3511
Appears in Collections:Video tư liệu truyền hình

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.