Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3681
Title: Phóng sự: Đà Nẵng chủ động đào tạo nguồn nhân lực cho ngành vi mạch bán dẫn
Authors: VTV8
Keywords: nguồn nhân lực
Đà Nẵng
Vi mạch bán dẫn
Issue Date: Feb-2024
Publisher: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/3681
Appears in Collections:Video tư liệu truyền hình

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.