Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/486
Title: MÔ PHỎNG TRÒ CHƠI ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA PHẦN KHỞI ĐỘNG
Authors: Hồ, Phi Long
Nguyễn, Văn Phi
Lê, Minh Thái
Issue Date: 2012
Abstract: Game show Đường lên đỉnh Olympia được xây dựng nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên, không chỉ dành riêng để giải trí, nó còn giúp các bạn thử sức mình trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức nhân loại, các bạn có thể chứng tỏ khả năng hiểu biết của mình trên mọi lĩnh vực. Là nơi giao lưu học hỏi, kết bạn, chia sẽ kinh nghiệm,…Chương trình được viết bằng Microsoft Visual Basic 6.0 và Microsoft access 2003.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/486
Appears in Collections:Cấp Sinh viên

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.