Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/489
Title: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AJAX ĐỂ XÂY DỰNG WEBSITE THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN
Authors: Trần, Xuân Đồng
Nguyễn, Văn Bình
Issue Date: 2012
Abstract: Thư viên điện tử trực tuyến ngày càng phát triển thuận tiện cho việc tìm kiếm tài liệu, thông tin của mọi người, đặc biệt là sinh viên. Đề tài này nghiên cứu công nghệ AJAX để xây dựng website thư viên điện tử trực tuyến giúp người dùng không chỉ tìm kiếm tải tài liệu mà còn có thể chia sẻ, quản lý tài liệu của mình. Hệ thống cũng tích hợp chức năng sinh viên có thể nộp bài trực tuyến cho giảng viên qua internet cho website. Ứng dụng Ajax tạo sự linh hoạt, nhanh nhẹn hơn.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/489
Appears in Collections:Cấp Sinh viên

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.