Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/490
Title: QUẢN LÝ ĐIỂM HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Authors: Nguyễn, Văn Trúc
Nguyễn, Văn Bình
Issue Date: 2012
Abstract: Hiện nay, tin học được áp dụng để quản lý điểm của học sinh Trung học Phổ thông rất phổ biến. Nhưng phần lớn các trường dùng chương trình Excel của bộ Microsoft Office 2003. Đây là công cụ hỗ trợ khá tốt, dễ sử dụng, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế khi dùng Excel để quản lý điểm: Giao diện khó tương thích, truy xuất thông tin khó khăn, mất thời gian, độ an toàn cho dữ liệu không cao. Do đó, việc ra đời một chương trình quản lý để giải quyết những hạn chế trên là hết sức cần thiết. Bài báo cáo này em sẽ giới thiệu một website quản lý điểm Trung học Phổ thông khắc phục những hạn chế trên. Ngôn ngữ lập trình PHP, phát triển trên nền tảng CakePHP, trong đó mã nguồn mở em sử dụng là Croogo1.3.2.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/490
Appears in Collections:Cấp Sinh viên

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.