Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/493
Title: KẾ TOÁN VÀ THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
Authors: Hồ, Thị Thảo
Phạm, Thị Hương
Nguyễn, Linh Giang
Issue Date: 2012
Abstract: Chênh lệch tỷ giá hối đoái gọi tắt là chênh lệch tỷ giá không phải là vấn đề mới đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các quy định về Kế toán và Thuế có liên quan đến chênh lệch tỷ giá lại thay đổi thường xuyên làm cho việc hoạch toán kế toán và xử lý về thuế đối với vấn đề này thường gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Bài viết này nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ hơn về chênh lệch tỷ giá dưới góc độ kế toán và thuế.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/493
Appears in Collections:Cấp Sinh viên

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.