Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/506
Title: CHƯƠNG TRÌNH AI LÀ TRIỆU PHÚ
Authors: Nguyễn, Văn Vỹ
Hồ, Thị Ngọc Ánh
Lê, Minh Thái
Issue Date: 2012
Abstract: Đây là chương trình mô phỏng trò chơi “Ai Là Triệu Phú” . Chương trình được xây dựng mục đích phục vụ cho sinh hoạt vui chơi giải trí của sinh viên. Chương trình được xây dựng và phát triển một số tính năng mới dựa trên ngôn ngữ VB6.0 và Microsoft access 2003.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/506
Appears in Collections:Cấp Sinh viên

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.