Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/567
Title: Quản lý chuỗi cung ứng
Authors: Nguyễn, Kim Anh
Keywords: chuỗi cung ứng
hoạch định
nguồn cung ứng
sản xuất
phân phối
công nghệ thông tin
hiệu quả hoạt động
đo lường
hoạt động điều hành
xây dựng hệ thống
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Mở Bán công Tp. Hồ Chí Minh
Description: Ebook; 164 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/567
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.