Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/570
Title: 4 bước giải quyết vấn đề
Authors: Nguyễn, Vũ Phương Nam
Keywords: giải thích
quyết định
vấn đáp
đề xuất
lưu đồ
biểu đồ xương cá
biểu đồ Pareto
biểu đồ Gantt
Issue Date: 2015
Publisher: Dân Trí
Description: Ebook Kỹ năng mềm; 133 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/570
Appears in Collections:Kỹ năng mềm

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.