Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/729
Title: Điều khiển Robot công nghiệp
Authors: Nguyễn, Mạnh Tiến
Keywords: robot công nghiệp
động lực học robot
cảm biến
điều khiển
động học vị trí
quỹ đạo chuyển động robot
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Description: Ebook; Sách dùng cho giảng dạy ở các trường Kỹ thuật; 270 trang.
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/729
Appears in Collections:Kỹ thuật máy tính

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.