Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/757
Title: Tối ưu hóa thao tác Commit trong SQLite trên bộ nhớ Nand Flash
Authors: Hồ, Văn Phi
Lương, Khánh Tý
Nguyễn, Phương Tâm
Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: SQLite
flash memory
FRAM
Smart phone database
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: SQLite là một hệ cơ sở dữ liệu phổ biến trên các thiết bị di động. Kết hợp với những ưu điểm của bộ nhớ nand flash như tốc độ truy xuất nhanh, tiêu thụ điện năng ít, không mất dữ liệu khi mất nguồn, SQLite là sự lựa chọn tốt cho thiết bị Android và iOS. Tuy nhiên, hiệu suất của hệ thống sẽ giảm sút khi những nhược điểm vốn có của nand flash như xóa trước khi ghi kết hợp với cơ chế ghi tạm file journal mỗi lần commit của SQLite. Việc này dẫn đến rất nhiều thao tác đọc/ghi trên bộ nhớ flash làm cho hiệu suất của hệ thống giảm đáng kể. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đề xuất một hệ thống bộ nhớ lai sử dụng FRAM cho hệ thống gọi là COSS. COSS có thể giảm bớt số lượng lớn thao tác đọc/ghi và thời gian thực hiện nhờ vào khả năng ghi đè và tốc độ cao của FRAM. Kết quả thực nghiệm cho thấy COSS đạt hiệu suất cao hon hệ thống nguyên thuỷ.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 165-170
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/757
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.