Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/758
Title: Tăng tốc tìm kiếm tài nguyên học tập theo nội dung bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn
Authors: Trần, Thanh Điện
Nguyễn, Ngọc Tuấn
Nguyễn, Thanh Hải
Nguyễn, Thái Nghe
Keywords: tài nguyên học tập
tìm kiếm dựa trên nội dung
dữ liệu lớn
Hadoop Mapreduce
độ tương đồng
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Học tập trực tuyến là một giải pháp khá hữu hiệu trong môi trường giáo dục đào tạo. Tuy nhiên người học còn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm tài nguyên học tập do tên các tài nguyên khi được lưu trữ chưa phản ánh được từ khóa người dùng mong đợi. Vì vậy, làm cách nào để tìm chính xác các từ khóa trong nội dung tài nguyên học tập thay vì tìm kiếm thông thường từ các meta-data là rất cần thiết để hỗ trợ người học tiết kiệm thời gian, công sức. Hiện có nhiều nghiên cứu về tìm kiếm tài nguyên học tập theo nội dung đã cho kết quả khá chính xác, tuy nhiên khi khối lượng tài nguyên ngày càng tăng thì việc tìm kiếm vận hành khá chậm. Bài viết này đề xuất giải pháp nhằm tăng tốc tìm kiếm tài nguyên học tập theo nội dung dựa trên các kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn. Cụ thể, các kỹ thuật xử lý văn bản được sử dụng trên nền tảng Hadoop như tách từ tiếng Việt, loại bỏ từ dừng, tính trọng số TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency), biểu diễn văn bản thành dạng không gian vectơ, tính độ tương đồng cosine để đo mức độ tương tự của các từ khóa trong tài liệu nhằm trả về tài liệu có độ tương đồng cao nhất. Thực nghiệm trên một số tài liệu tiếng Việt cho thấy việc xử lý song song rút ngắn thời gian tìm kiếm hơn rất nhiều so với tìm kiếm truyền thống trong khi độ chính xác không thay đổi.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 171-178
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/758
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.