Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/771
Title: Kỹ thuật sinh và tra cứu chính xác địa chỉ trên nền tảng bản đồ số Map4D - Ứng dụng trong dự án mã địa chỉ Bưu chính quốc gia vPostCode
Authors: Trịnh, Công Duy
Trương, Văn Hiệu
Keywords: vPostCode
Map4D
map
PlusCode
POI
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Với sự phát triển của Công nghệ thông tin (CNTT), các nền tảng bản đồ số ngày càng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: tìm kiếm vị trí, tra cứu địa chỉ, cập nhật trạng thái hoạt động, tìm đường và dẫn đường…Bên cạnh đó rất nhiều ứng dụng mang tính đột phá đã ra đời như: Hệ thống taxi công nghệ, giao hàng như Uber, Grab, Bee, Now, AhaMove,... đã góp phần tạo nên một thế giới số đầy sôi động, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí lớn dành cho tất cả người dùng. Điểm chung của các hệ thống này là dựa trên nền tảng bản đồ số với linh hồn là dữ liệu địa điểm POI (Point Of Interest) và các giải pháp tìm, chỉ đường (Path Direction); Tuy nhiên, tình trạng địa chỉ theo tên như hiện nay còn nhiều nơi chưa chính xác, dẫn đến tình trạng chỉ sai đường, sai địa chỉ gây rất nhiều phiền toái và phát sinh chi phí không đáng có cho người sử dụng, đồng thời việc chia sẻ chỉ chính xác vẫn còn nhiều khó khăn. Bài báo này tập trung trình bày giải pháp sinh và tra cứu mã địa chỉ được ứng dụng trong quá trình phát triển dự án mã địa chỉ quốc gia VpostCode trên nền tảng bản đồ số Map4D [2].
Description: Bài báo khoa học; từ trang 268-275
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/771
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.