Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/774
Title: Vận dụng lý thuyết hành vi dự định trong việc đề xuất mô hình nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh của khách hàng cá nhân – Trường hợp tại Đà Nẵng
Authors: Đào, Thị Thu Hường
Keywords: Tiêu dùng xanh
Sản phẩm xanh
TPB
môi trường
Đà Nẵng
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Trong những năm gần đây các vấn đề môi trường đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo mọi người trong xã hội. Nhiều người tiêu dùng đã nhận ra rằng việc tiêu dùng của họ có thể dẫn đến các ảnh hưởng xấu tới môi trường, chính vì vậy họ đang dần dần thay đổi nhận thức và thói quen mua hàng. Nội dung bài báo nhằm mục đích xây dựng mô hình nghiên cứu về hành vi tiêu dùng xanh, trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng. Mô hình được đề xuất sẽ kiểm tra hành vi mua các sản phẩm thân thiện với môi trường bằng cách dựa vào Lý thuyết về hành vi dự định. Nghiên cứu cũng mở rộng và phát triển mô hình TPB bằng cách bổ sung các biến như kiến thức về môi trường, sự sẵn có của các sản phẩm xanh và người tiêu dùng cảm nhận. Cùng với việc xác định các nhân tố chính trong mô hình đề xuất tác giả đã xây dựng thang đo cho các nhân tố với số lượng là 26 biến quan sát. Kết quả của bài báo này sẽ là tiền đề quan trọng trong nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo của tác giả.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 292-299
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/774
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.