Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/776
Title: Phát hiện người mắc bệnh Covid-19 dựa trên hình ảnh CT phổi bằng cách sử dụng mô hình học sâu được đào tạo trước
Other Titles: Detecting people with Covid-19 disease based on CT images of lungs
Authors: Phan, Dieu May
Pham, Tuan
Keywords: Chẩn đoán Covid-19
học sâu
phân đoạn hình ảnh y sinh
Issue Date: 2020
Publisher: Nhà xuất bản Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu này áp dụng Học sâu và xử lý ảnh để thực hiện chẩn đoán người mắc bệnh Covid-19. Dịch Covid-19 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, nhất là ở các nước lớn tình hình vẫn còn khá nghiêm trọng, song với đó, trong y khoa, việc chẩn đoán bệnh Covid-19 của các y bác sĩ vẫn còn hạn chế về nhiều mặt, chẳng hạn như về độ chính xác và thời gian dự đoán. Nghiên cứu này sẽ hỗ trợ được các y bác sĩ chẩn đoán người mắc bệnh Covid-19 một cách chính xác và rút ngắn thời gian hơn. Để làm được điều đó, nghiên cứu đã sử dụng kiến trúc mạng U-Net để thực hiện phân đoạn những hình ảnh CT của phổi. Nhằm giúp kết quả thử nghiệm đạt độ chính xác cao hơn, trong quá trình nghiên cứu, dự án đã sử dụng thêm kỹ thuật làm giàu dữ liệu nhằm làm tăng số mẫu huấn luyện. Tại thời điểm dự đoán, mô hình đã đạt độ chính xác lên đến 95,8%.
Description: Bài báo khoa học; từ trang 307-312
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/776
ISBN: 978-604-84-5517-0
Appears in Collections:CITA 2020

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.