Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/801
Title: Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing trực tuyến tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Trang
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: giải pháp
marketing trực tuyến
kinh doanh lữ hành
Bến Thành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện: Tìm hiểu tổng quan về Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Chi nhánh Đà Nẵng. Phân tích thực trạng hoạt động marketing trực tuyến tại doanh nghiệp. Hoàn thiện các hoạt động marketing trực tuyến tại doanh nghiệp. Đề xuất một số kiến nghị hỗ trợ thực hiện chiến lược marketing trực tuyến tại doanh nghiệp.
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Marketing Du lịch; Khóa 2017-2020; 103 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/801
Appears in Collections:VHIT-Marketing Du lịch

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.