Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/802
Title: Xây dựng chương trình truyền thông cổ động cho Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài
Authors: Nguyễn, Thị Khánh Hà
Lê, Thị Thanh Thủy
Keywords: truyền thông cổ động
marketing mix
marketing
Núi Thần Tài
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện: Đánh giá thực trạng và hoạt động truyền thông cổ động của Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Xây dựng chương trình truyền thông cổ động cho Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Marketing Du lịch; Khóa 2017-2020; 80 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/802
Appears in Collections:VHIT-Marketing Du lịch

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.