Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/803
Title: Xây dựng sản phẩm du lịch City Tour tại Đà Nẵng cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trần, Ngọc Phương Thảo
Hoàng, Văn Tuấn
Keywords: sản phẩm du lịch
city tour
Bến Thành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện: Xác định thực trạng phát triển sản phẩm du lịch City tour tại Đà Nẵng của các công ty có City tour tại Đà Nẵng, trên cơ sở phân tích thực trạng đó nhằm xây dựng sản phẩm du lịch City tour cho Công ty.
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Marketing Du lịch Khóa 2017-2020; 64 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/803
Appears in Collections:VHIT-Marketing Du lịch

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.