Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/805
Title: Nghiên cứu, triển khai hệ thống giám sát và quản trị mạng trên nền tảng CACTI
Authors: Trần, Thế Sơn
Bùi, Thanh Minh
Nguyễn, Ngọc Khoa
Keywords: giám sát mạng
giao thức
SNMP
POLL
ALERT
quản trị mạng
CACTI
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn
Abstract: Đề tài thực hiện: Tìm hiểu về công cụ CACTI, cách cài đặt, cấu hình, các giao thức, cách vận hành trên các thiết bị mạng, thu thập dữ liệu từ các thiết bị.
Description: Đồ án tốt nghiệp Hệ Cao đẳng; Ngành Quản trị mạng máy tính; Khóa 2017-2020; 68 trang
URI: http://elib.vku.udn.vn/handle/123456789/805
Appears in Collections:VHIT-Quản trị mạng máy tính

Files in This Item:

 Sign in to readItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.